Tillverkad i Sverige

Våra produkter är glutenfria och innehåller endast noggrant utvalda ingredienser.

Vi producerar alla våra produkter i vår konfektyrfabrik i Bräkne-Hoby.

 

Kolafabrikens Kvalitetspolicy

Kolafabrikens ”själ” skall genomsyras i företaget, vi skall tydliggöra vår affärsidé, våra värderingar och visioner, vi skall ta fasta på och utveckla våra framgångsfaktorer.

 

VI kan KOLA!

Kolafabriken ska arbeta kvalitetsinriktat och det är våra kunder och konsumenter som avgör hur vi lyckas. Vi ska därför vara lyhörda och sträva efter att uppfylla ställda krav och förväntningar. Kvalitet är att göra rätt sak från början och att ständigt bli bättre.

 

För att följa Kolafabrikens kvalitetspolicy ska vi ha:

• Tydlig ansvarsfördelning, där var och en tar ansvar för sitt eget arbete

• Goda kunskaper i kvalitetsfrågor och rätt kompetens för arbetsuppgiften

• En ständigt pågående intern dialog genom alla processer

• Tydliga normer och gränsvärden för vad som är rätt kvalitet

• Uppföljning och utveckling som leder till ständiga förbättringar

• Leva upp till krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter

• Enbart anlita leverantörer som är certifierade och godkända.

 

 Här kan du ta del utav Kolafabrikens Policy angående GDPR.

Välkommen till vår fabriksförsäljning!

 

 

Butiken är fylld med lösgodis och presentförpackningar.

Butiken är öppen onsdagar och fredagar kl.12.30 - 15.00.

Säsong

Julens smaker

 

Fudge

i många goda smaker 

 

Kola

från sött till salt 

 

Kolapåsar

Härliga smaker

kolafabriken 

Kolafabriken i Sverige AB  |  Svenstorpsvägen 2A  |  372 61 Bräkne-Hoby  |  Tel 0457-470400  | info@kolafabriken.se  |   Org.nr: 556730-0214  |  Bg.nr 537-4921  | Prenumerera på Nyhetsbrevet | Facebook
ISO 22000FSSC